VERKSAMHETEN

Karlskoga Idrottsveteraner bildades
1988 och växte fram ur en studiecirkel om idrottshistoria.
Föreningen har under åren vuxit i verksamhet och medlemsantal.
Vi är idag cirka 225 medlemmar.​

Vår målsättning är att i Karlskoga väcka och underhålla intresset
för idrottshistoria.

13 februari 2019
Från det datumet heter nu vår förening
Karlskoga Idrottshistoriska Sällskap.
Årsmöte den 13/2 2019 beslutades om namnbyte. Ingen erinran inkom
om det nya förslaget. Idrotten är vår största folkrörelse. Vid sekelskiftet (1900) fick det fotfäste
på våra breddgrader. I tätorten men även på landsbygden bildades idrottsklubbar. De flesta kom att syssla med fotboll. Många av dessa är nedlagda, men en hel del lever vidare.


Vi tycker att det är viktigt att på olika sätt dokumentera klubbarnas verksamhet, liksom även enskilda personers ideella insatser.​


Tillsammans och i samverkan med idrottsföreningar, media och intresserade personer försöker vi utforska och nedteckna den kommunala idrottens ursprung och utveckling.


En viktig del i vår verksamhet är bilddokumentation. Genom besök hos
drotts
föreningar och hos enskilda personer har vi lyckats skapa ett arkiv
som idag omfattar cirka 2 000 bilder. Tidsmässigt omspänner det tid från 1800-talets slut och fram till dagens aktiva. Stort arbete har lagts ned för
att identifiera personerna på bilderna.

Dessa bilder har i stor utsträckning legat till grund för många uppskattade utställningar som vi anordnat under åren. Vår målsättning numera är att ordna en höst- och en vårutställning på vårt bibliotek.


I vår verksamhet ingår även att besöka platser och institutioner som har idrottsanknytning. Under senare år har vi bland annat gjort en utflykt till Dalarna, där vi besökt Lugnets idrottsanläggning.​


Vi har även prövat på höghöjdskammaren i Borlänge. Karlstad, Tranås, Lesjöfors, Örebro, Södertälje, Kristinehamn m fl. är andra orter som vi
besökt under de senaste åren.​


Halvårsvis ger vi ut ett medlemsblad med intern information till våra medlemmar. Vi kan där ta del av aktuella program för säsongen och vi profilerar även någon eller några personer som är värda ett särskilt omnämnande.


Vi tar gärna emot fler medlemmar i vår förening

Du kan bli medlem hos oss för endast 150 kronor per år.
Vårt plusgirokonto är 39 98 32-5
Copyright KIV |

2012-02-12

Copyright KIV |