STYRELSEN

2024

Ordförande

Curt-Ola Fridén

070-668 89 92

Vice ordförande

Ingvar Carlsson

076-142 66 81

Kassör

Valter Jehrn

072-745 47 50

Sekreterare

Titti Brunzell-Leo

070-659 29 41

Ledamöter

Leif Alm

073-502 87 15


Kent Hjortsberg

070-047 95 77


Thomas Wickström

070-696 67 62 

Kenneth Eriksson 

070-335 15 02
Suppleant

Anders Winkrantz

073-668 21 93
Hedersordförande

Bror Gillström

070-655 24 01

Copyright KIV |

2012-02-12

Copyright KIV |