2020

Ordförande

Curt-Ola Fridén

070-668 89 92

Vice ordförande

Ingvar Carlsson

076-142 66 81

Kassör

Valter Jehrn

072-745 47 50

Sekreterare

Kenneth Eriksson

070-335 15 02

Ledamöter

Leif Alm

072-263 73 70


Titti Brunzell-Leo

070-659 29 41


Kent Hjortsberg

070-047 95 77


Anders Winkrantz

073-668 21 93

Suppleant

Thomas Wikström

070-696 67 62
Hedersordförande

Bror Gillström

070-655 24 01

Copyright KIV |

2012-02-12

Copyright KIV |