HÄNDELSER 2012

HÄNDELSER 2012

Onsdag den 18 januari

Thed har under många år tillhört Sverigeeliten och där tagit många mästerskap samt tävlat utomlands flera år med stora framgångar.

Ett trevligt besök där "veteranerna" fick höra mycket samt ta del av många händelser och

se bildcollage där Thed varit inblandad. Thed berättade vidare om nystartade TTA-serien där han i år kommer att delta.

Ett stort tack till Thed för sitt trevliga besök hos oss och vi önskar honom lycka till i sina framtida tävlingar.

Onsdag en 15 februari

Som ordförande för årsmötet var Bror Gillström och mötet inleddes med en kort stunds tystnad för att hedra medlemmar som gått bort under det sista året.

Kent Hjortsberg omvaldes som ordförande, samtidigt som Iris Nordqvist och Mauritz Thelander avtackades för sitt arbete i styrelsen. Sammansättningen av den nya styrelsen hittar du under rubriken ”Styrelsen”.

Bror Gillström fick också ett särskilt tack för arbetet med hemsidan under många år.

Styrelsen beviljades enhälligt ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Ekonomin för föreningen och för Idrottsfonden är god, varför förtjänta idrottsungdomar i Karlskoga, även i fortsättning kan hoppas på ungdomsstipendier.

Årsmötet beslutade om en stadgeändring, som innebär att föreningens tillgångar vid en eventuell avveckling av föreningen tillfaller Karlskoga Bergslags Hembygdsförening.  

Efter årsmötet bjöd OS-mästaren Johnny Höglin på en spännande resa genom sin framgångsrika karriär. 

                                     Läs mer>>

Onsdag den 21 mars 

Besök av Margareta Karlsson fd. kommunalråd.

Margareta berättade om sin karriär på ett uppskattat och fängslande sätt.

Hennes karriär började som lärare och blev senare rektor. I slutet av 1980 talet började hon sin politiska bana och kom snabbt med i Tekniska nämnden.

I år 2012 blev Margareta tillfrågad om hon kunde tänka sig att bli ordförande i Svenska Kanotförbundet. Och, ja så blev det, så nu är Margareta som första kvinna på den posten, vald till ordförande i Svenska Kanotförbundet.

Tack för en trevlig och inspirerande eftermiddag!

Onsdag den 11 april

Catarina Forsberg bjöd på en intressant exposé över arbetet förr och nu i tidningsvälden. Internet har förändrat villkoren för papperstidningen.

- Vi har ingen chans att vara snabbare än vad nättidningar är, de uppdateras ständigt, men vi ska vara ännu mer det lokala alternativet, som skildrar händelser i vårt lokalsamhälle, något som de stora webbtidningarna aldrig kommer i närheten av. Att bli ännu mer lokala är vår enda chans på lång sikt.

KT/KK gör nu en satsning på ungdomsidrott och har ett par sidor om detta varje tisdag. Catarina Forsberg uppmanar också alla som är engagerade i föreningslivet att tipsa sportredaktionen om vad som händer.

- Vi kan omöjligt ha koll på alla evenemang och behöver därför få hjälp från föreningsaktiva för att hitta bra reportageuppslag. Skicka också in resultat till oss,

så är chansen större att de mindre idrotterna får uppmärksamhet.

En intressant spaning som Catarina gjort är att det sällan kommer insändare om sport och idrott.

- Folk skickar insändare om de mest skilda företeelser, men idrottsfolket är sällan representerade bland insändarskribenterna. Att alla skulle vara nöjda med sakernas tillstånd, tror inte Catarina på och hoppas på mer debatt i lokala sport- och idrottsfrågor.

                                              Ett stort tack till Catarina Forsberg!

Onsdag den 9 maj

Kenneth är idag närpolischef i Karlskoga men har mycket att berätta då han under många år spelade fotboll i Degerfors.     Läs mer..

Tack Kenneth för en oerhört trevlig eftermiddag!

Torsdag den 19 september

2012-02-12

Höstens möten började med ett besök av ledare från BIK Karlskoga, de berättade

om kommande säsong.

Viktigaste ingredienserna är att alla spelare bidrar med sin egen ingrediens.......

började Tobias Thermell mötet.

Vi fick även höra av Johan Granqvist, att det i dagsläget är Karlskoga kommun som

är den största sponsoren och P-A Johansson berättar att det är ungefär 100 ideellt

arbetande funktionärer igång varje match.    Läs mer


Tack för ett underhållande möte!

Copyright KIV |

Onsdag den 14 november

Besök av friidrottsexperten A Lennart Juhlin. 

Under onsdagens möte fick vi höra en föreläsning om allt som inte är sant!

Eftersom A Lennart utger sig för att vara ”fundamentalistisk skeptiker” och inte tror på något, så ifrågasätter han myter på löpande band.

Lennart har jobbat med friidrott på heltid sedan början av 1970-talet. Och han har blivit omskriven för sin enorma statistiska kunskap. Han är även mycket kunnig när det gället regelfrågor inom friidrotten och i många år har Lennart varit med i IAAF:s regelkommitté.       Läs mer


Ett stort tack till dig A Lennart!


Onsdag den 12 december

Under årets sista möte var det stor högtid då det var dags för utdelning av Idrottsveteraners Idrottsfond, ungdomsstipendium. Detta år gick det till två mycket duktiga och lovande ungdomar från Karlskoga Enduro klubb, Mikael Persson och Adam Broström.   Läs mer

Stort grattis till Mikael Persson och Adam Broström och lycka till i framtiden.

Det dröjde inte länge förrän Margareta fick flera uppdrag. Bland annat blev hon ordförande i kommunstyrelsen och för att senare bli kommunalråd. Under Margaretas tid som kommunalråd var tuff då det var den tiden som Karlskoga och Bofors stod inför stora förändringar.

Lokaltidningen ska bli ännu mer lokal.......

 

- Det vi vet är att papperstidningen kommer att försvinna så småningom, men jag

hoppas få arbeta med en papperstidning fram till min pension och det ligger många år

framåt i tiden. Det här var ett av de intressanta budskap, som Idrottsveteranernas

medlemmar fick sig till livs vid mötet den 11 april, när Karlskoga Tidnings/Karlskoga

Kurirens (KT/KK) chefredaktör Catarina Forsberg var på besök.

Copyright KIV |