LOGGA-genomskinlig1.gif

           Karlskoga
         Idrottsveteraner

   

           Idrottshistoriska föreningen
           för Karlskoga med omnejd

Hem Vad händer VERKSAMHETEN STYRELSEN IDROTTSFONDEN IDROTTSMUSEUM GALLERI OS-deltagare HUR VAR DET FÖRR! HITTA TILL OSS

VERKSAMHETEN                                                                                               

Karlskoga Idrottsveteraner bildades 1988 och växte fram ur en studiecirkel om idrotts- historia. Föreningen har under åren vuxit i verksamhet och medlemsantal.

Vi är idag cirka 200 medlemmar.

Vår målsättning är att i Karlskoga väcka och underhålla intresset för idrottshistoria.

Idrotten är vår största folkrörelse. Vid sekelskiftet (1900) fick det fotfäste på våra breddgrader. I tätorten men även på landsbygden bildades idrottsklubbar. De flesta

kom att syssla med fotboll. Många av dessa är nedlagda, men en hel del lever vidare.

Vi tycker att det är viktigt att på olika sätt dokumentera klubbarnas verksamhet,
liksom även enskilda personers ideella insatser.

Tillsammans och i samverkan med idrottsföreningar, media och intresserade personer försöker vi utforska och nedteckna den kommunala idrottens ursprung och utveckling.

En viktig del i vår verksamhet är bilddokumentation. Genom besök hos idrotts-
föreningar och hos enskilda personer har vi lyckats skapa ett arkiv som idag omfattar cirka 2 000 bilder. Tidsmässigt omspänner det tid från 1800-talets slut och fram till dagens aktiva. Stort arbete har lagts ned för att identifiera personerna på bilderna. Dessa bilder har i stor utsträckning legat till grund för många uppskattade utställningar som vi anordnat under åren. Vår målsättning numera är att ordna en höst- och en vårutställning på
vårt bibliotek.

I vår verksamhet ingår även att besöka platser och institutioner som har idrottsanknytning. Under senare år har vi bland annat gjort en utflykt till Dalarna,
där vi besökt Lugnets idrottsanläggning.

Vi har även prövat på höghöjdskammaren i Borlänge. Karlstad, Tranås, Lesjöfors, Örebro, Södertälje, Kristinehamn m fl. är andra orter som vi besökt under de senaste åren.

Halvårsvis ger vi ut ett medlemsblad med intern information till våra medlemmar.

Vi kan där ta del av aktuella program för säsongen och vi profilerar även någon eller några personer som är värda ett särskilt omnämnande.

Du kan bli medlem hos oss för endast 120 kronor per år. Du är hjärtligt välkommen då
vi gärna tar emot fler medlemmar i vår förening, vårt postgirokonto är 39 98 32-5

Copyright KIV |