STYRELSEN

           Karlskoga

 Idrottsveteraner

           Idrottshistoriska föreningen för Karlskoga med omnejd

   2019

Ordförande

Curt-Ola Fridén

0586/560 13

Vice ordförande

Ingvar Carlsson

0586/584 47

Kassör

Valter Jehrn

0586/547 50

Sekreterare

Kenneth Eriksson

 

Ledamöter

Leif Alm

0586/540 42

 

Rolf Karlsson

0586/347 19

 

Kent Hjortsberg

0586/545 83

 

Anders Winkrantz

 

Suppleanter

Göran Krull

 

 

Thomas Wikström

 

 

 

 

Hedersordförande

Bror Gillström

0586/524 01

Copyright KIV |

Copyright KIV |

2012-02-12