STYRELSEN

           Karlskoga

 Idrottsveteraner

           Idrottshistoriska föreningen för Karlskoga med omnejd

Copyright KIV |

   2019

Ordförande

Curt-Ola Fridén

0586/560 13

Vice ordförande

Ingvar Carlsson

0586/584 47

Kassör

Valter Jehrn

0586/547 50

Sekreterare

Kenneth Eriksson


Ledamöter

Leif Alm

0586/540 42


Rolf Karlsson

0586/347 19


Kent Hjortsberg

0586/545 83


Anders Winkrantz


Suppleanter

Göran KrullThomas Wikström

Hedersordförande

Bror Gillström

0586/524 01

2012-02-12

Copyright KIV |